Consulting Company Novasoft, a.s.

7. SNĚM ČAK

Dne 22. 9. 2017 se konal 7. sněm ČAK. Děkujeme všem našim klientům, kteří se na našem stánku zastavili a těšíme se na další spolupráci s nimi. Věříme, že nové zájemce o náš SW jsme natolik zaujali, že i oni se stanou našimi klienty.

Váš tým NovaVoice

 

 

SAP Forum 2017

Konference SAP Forum tradičně přináší do České republiky prémiový obsah předních mezinárodních konferencí – business trendy a novinky, zkušenosti lokálních i mezinárodních firem a především poskytuje prostor pro networking a sdílení zkušeností celého ekosystému společnosti SAP. Jsem rádi že jsme se mohli setkat s našimi zákazníky a těšíme se na další ročník.

  

NOVAVOICE GOLF CUP v Panorama Golf Resort Kácov

Vážení přátelé dne 7. - 8. 8. 2017 se uskutečnil golfový turnaj pořádaný pro naše obchodní partnery. Všem děkujeme za účast a doufáme, že se opět brzy sejdeme na podobné akci. Již nyní pracujeme na jejím uspořádání.

Výš tým  NovaVoice.

  

 

XXV. KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY

XXV. ročník konference Karlovarské právnícké dny proběhl ve dnech 8. - 10. 6. 2017 v Grandhotelu Ambassador Národní Dům v Karlových Varech. Opět byl přítomen na našem stánku konzultant, který všem zíjemcům SW NovaVoice předvedl a zodpověděl všechny jejich dotazy. Doufáme, že se příští rok v Karlových Varech opět uvidíme.

Váš tým NovaVoice.

 

 

 

KONGRES PRÁVNÍ PROSTOR 2017

Jako každoročně jsme byli stálými účastníky kongresu právní prostor, který se opět konal na přehradě Seč a to v termínu 25. - 26. 4. 2017. Na našem stánku bylo možné vidět a vyzkoušet si pod dohledem zkušeného konzultanta SW NovaVoice a otestovat si jeho funkcionality. Děkujeme spol. ATLAS consulting spol. s r.o za možnost se kongresu účastnit a budeme se opět těšit příští rok na skvělou spolupráci.

Váš tým NovaVoice.

 

TELEMEDICÍNA 2017

Dne 13. 3. 2017 jsme byli účastníky konference Telemedicína 2017, na které měl Ing. Ladislav Daníček společně s prof. MUDr. Miroslavem Heřmanem, Ph.D. a MUDr. Davidem Girsou rozsáhlou přednášku o využívání systému NovaVoice v rámci praxe radiologa. Děkujeme společnosti SYMMA, spol. s r.o. a panu Martínkovi za možnost vystoupit na akci a těšíme se na další spolupráci.

Váš tým NovaVoice

 

XL. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES

Bylo nám potěšení účastnit se 40. jubilejního radiologického kongresu, který se konal v prostorách BVV. Akce se konala v termínu 12. -14. 10. 2016.

40. kongres České radiologické společnosti byl zaměřen na oblasti každodenní problematiky práce radiologa. Vyzvanými sděleními se aktivně do programu kongresu zapojila řada pracovišť z ČR. V rámci kongresu jsme dostali také prostor se sdělením o SW NovaVoice, za což organizačnímu výboru kongresu děkujeme.

Tým NovaVoice.

 

NOVAVOICE GOLF CUP v Golf Parku Slapy sv. Jan

Dne 15. 9. 2016 jsme pro naše klienty uspořádali golfový turnaj, který se konal v Golf Parku Slapy sv. Jan. Počasí nám přálo a všichni zúčastnění se skěle bavili. Těšíme se na další turnaje, které pro Vás již nyní začínáme připravovat na příští rok. Váš Tým NovaVoice.

  

 

EXPOBANK GOLF CUP a GORDANA GLASS GOLF CUP

22. a 23. 8. 2016 proběhl golfový turnaj, jehož jsme byli hlavními partnery. Turnaj probíhal v Golf & Spa Resort Cihelny.  Doufáme, že se všem našim pozvaným klientům turnaj líbil a doufáme, že se uvidíme na dalších příjemných setkáních, které pro Vás již nyní připravujeme. Těšíme se na viděnou. Váš tým NovaVoice.

  

 

PODPORUJEME PROJEKT SRDCERVÁČI

Od letošního června jsme se připojili k projektu Srdcerváči. Na webových stránkách http://www.srdcervaci.cz můžete podpořit zakoupením produktu NovaVoice některého hendikepovaného partnera projektu. Děkujeme všem, kteří se alespoň na webové stránky projektu podívají. Váš tým NovaVoice.

 

 

 

XXIV. Karlovarské právnické dny

Ve dnech od 16. do 18. 6. 2016 jsme se jako vystavovatel účastnili odborné konference XXIV. KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY, v hotelu Thermal v Karlových Varech. Této akce se účastníme již po několikáté a jsme velmi rádi, že zde potkáváme celou řadu naši spokojených klientů. Nejinak tomu bylo na tom 24. ročníku. Děkujeme pořadatelům, že nám umožnili prezentovat se na této prestižní údálosti a již nyní se těšíme na další ročník. Váš tým NovaVoice.

 

 

CODEXIS GOLF CUP 2016

Dne 14. 6.  2016 jsme pro naše klienty společně se společností Codexis připravili golfový turnaj, který se konal v Loreta Golf Club Pyšely. Pro první tři místa v každé kategorii byly připraveny poháry a věcné ceny. Doufáme, že se všem zúčastněným turnaj líbil a těšíme se na další turnaje, které se budou konat v srpnu a září. Přejeme příjemnou zábavu. Váš tým NovaVoice.

  

 

PRÁVNÍ PROSTOR 2016

Naše společnost byla partnerem již 6. ročníku prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, který se konal 19. - 20. 4. 2016 v hotelu Jezerka v Seči-Ústupkách. Záštitu nad kongresem převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. Děkujeme všem našim klinetům za účast a těšíme se na další akce.

 

NOVÉ SOUKROMÉ PRÁVO

Vydavatelství EPRAVO.CZ ve spolupráci s Českou advokátní komorou pořádala dne 1. 12. 2015 již 4. ročník odborné konference Nové soukromé právo, kterou svou záštitou podpořil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Letošní ročník se zaměřil na témata spojená s aplikací nových soukromoprávních předpisů, které jsou účinné téměř dva roky a je tedy namístě zhodnotit jejich dopad v praxi. Naše společnost byla hrdým partnerem této konference, na které jsme současně prezentovali SW NovaVoice.

 

 

 

III. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE TAX FORUM

Konferenci TAX FORUM 2016 / Daňové Fórum 2016, pořádá vydavatelství EPRAVO.CZ ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím, daňovou kanceláří Fučík & Partneři a pod záštitou Ministerstva financí ČR. Cílem konference je představit nejvýznamnější novinky v oblasti správy daní roku 2016, naučit účastníky řídit daňová rizika v jejich společnostech a budovat vzájemný respekt mezi daňovými subjekty a Finanční správou ČR. Naše společnost byla jedním z partnerů této konference.

 

 

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2015

Dne 3. - 4. 11. 2015 proběhla konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2015. Program čtvrtého ročníku dvoudenní odborné konference, která tematicky navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR a je určena pro zástupce z řad státní správy a samosprávy, byl opět rozdělen do dvou dní. Naše společnost zde byla hlavním partnerem. Letos vystoupilo 13 přednášejících odborníků z oblasti právní praxe i teorie. Záštitu nad konferencí převzali Institut pro veřejnou správu Praha, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR.

 

 

NOVAVOICE GOLF CUP, Golf Park Slapy sv. Jan

Poslední letošní golfový turnaj s NovaVoicem se s námi rozloučil nádherným počasím a hojnou účastí všech našich významných klientů. V Golf Parku Slapy sv. Jan byl náš letošní poslední golfový turnaj. Těšíme se, že se s Vámi uvidíme i v příštím roce na dalších našich akcích a věříme, že budete minimálně stejně spokojeni jako s letošním turnajem, který jsme pro Vás připravili. Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání. Váš tým NovaVoice.

  

 

PRIM GOLF CUP, Queen´s Park Golf Club Myštěves

Vážení golfový přátele, děkujeme Vám za účast na druhém letošním golfovém NovaVoice turnaji, který jsme pro Vás připravili v Queen´s Park Golf Clubu Myštěves. Turnaj se uskutečnil 8. 9. 2015 a počasí nám přálo. Děkujeme všem, kteří přijeli a těšíme se na další setkání. Váš tým NovaVoice.

  

 

PRVNÍ LETOŠNÍ GOLFOVÝ TURNAJ

Dne 28. 7. 2015 jsme pro naše klienty připravili golfový turnaj, který se konal v Golf Clubu Poděbrady. Pro první tři místa v každé kategorii byly připraveny poháry a věcné ceny. Doufáme, že se všem zúčastněným turnaj líbil a těšíme se na další turnaje, které se budou konat 8. 9. 2015 v Myštěvsi a 30. 9. 2015 ve Slapech. Přejeme příjemnou zábavu. Váš tým NovaVoice.

 

 

XXIII. KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY

Ve dnech od 3. do 4. 6. 2015 jsme se jako vystavovatel účastnili odborné konference XXIII. KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY, v hotelu Thermal v Karlových Varech. Této akce se účastníme již po několikáté a jsme velmi rádi, že zde potkáváme celou řadu naši spokojených klientů. Nejinak tomu bylo na tom 23. ročníku. Děkujeme pořadatelům, že nám umožnili prezentovat se na této prestižní údálosti a již nyní se těšíme na další ročník. 

  

 

XXXI. VÝCHODOČESKÉ RADIOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Jako jeden ze sponzorů akce XXXI. VÝCHODOČESKÉ RADIOLOGICKÉ SYMPOZIUM jsme se účastnili marotonu přednášek v jijichž rámci jsme také měli možnost vystoupit s živou ukázkou fungování programu NovaVoice. Tímto děkujeme prim. Ungermannovi za možnost předvést naši aplikaci širší odborné veřejnosti. Celá akce se konala 23. - 24. 5. 2015 v hotelu K-TRIUMF, Velichovky.

 

5. ROČNÍK KONGRESU PRÁVNÍ PROSTOR

Dne 21. - 22. 4. 2015 se konal odborný kongres Právní prostor 2015. Letos se nesl ve znamení jeho mnohoznačného podtitulu (NE)MOŽNÉ PODOBY PRÁVA. Naše společnost byla jedním z hlavních partnerů kongresu. Účastnili jsme se již po páté za sebou.

  

 

10. JUBILEJNÍ ROČNÍK PRÁVNÍK ROKU 2014

Naše společnost se jako jeden z hlavních partnerů zúčastnila akce Právník roku 2014. Akce se uskutečnila 30. 1. 2015 v pražském Kongresovém centru. Galavečera, který je již tradičně pořádaný pod taktovkou České advokátní komory a společnosti EPRAVO.CZ, se zúčastnilo přes dva a půl tisíce hostů. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích.

  

 

PF 2015

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2014,
přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2015
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Kongres Nové soukromé právo

Dne 25. 11. 2014 jsme se jako partner zapojili do konference Nové soukromé právo pořádané vydavatelstvím EPRAVO.CZ ve spolupráci s Českou advokátní komorou a pod záštitou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. Ve foyer Clarion Congress Hotelu byl umístěn náš stánek, na kterém měli účastníci možnost vidět praktické fungování programu NovaVoice. Tímto jim děkujeme za jejich čas a projevený zájem.

 

Národní potravinová sbírka 2014

V sobotu 22. 11. 2014 proběhl druhý ročník Národní potravinové sbírky, do kterého se naše společnost zapojila nákupem základních potravin pro spoluobčany v tíživé životní situaci. Cílem projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé. Do akce jsou zapojeni i přední prodejci potravin v České republice.

  

 

Pomáháme těm, kteří to potřebují

Dne 3. 11. 2014 jsme předali licenci SW NovaVoice studentce Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku, která v důsledku vrozené genetické vadě může pohybovat pouze hlavou. Díky licenci SW NovaVoice, kterou jsme nyní zapůjčili do konce akademického roku, může tato studentka jednodušeji zvládat své školní povinnosti a snaději komunikovat se svými přáteli na internetu.

Pokud máte ve svém okolí někoho, komu bychom mohli také pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

 

XXXIX. Český radiologický kongres

Ve dnech 8. - 10. 10. 2014 jsme se účastnili 39. Českého radiologického kongresu pořádaného Českou radiologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V rámci kongresu jsme měli vytvořeno zázemí, ve kterém jsme prezentovali novinky v oblasti rozpoznávání řeči v SW NovaVoice. Dalším klíčovým okamžikem bylo živé vystoupení s ukázkou diktátu přímo v hlavním programu konference. Více informací o kongresu naleznte zde.

       

 

Karlovarské právnické dny

Ve dnech 12.-14.6.2014 se naši zástupci zúčastnili již XXII. konference s názvem Karlovarské právnické dny v hotelu Thermal. Zde jsme měli možnost prezentovat nejen firmu Novasoft, ale hlavně náš produkt Novavoice pro převod mluveného slova do textu. Všem pořadatelům děkujeme za pozvání a doufáme v naší další spolupráci. Více informací zde

Ve prospěch osob s handicapem

Consulting Company Novasoft byla jedním z partnerů Benefiční módní přehlídky, která se konala 24.5.2014 na náměstí v Dolních Břežanech. Přehlídku pořádala obecně prospěšná společnost Maturus, jejímž zakladatelem je Nadace Jedličkova ústavu. Více zde nebo i zde

Nová verze NovaVoice

Od října loňského roku, kdy proběhla aktualizace softwaru NovaVoice na novou verzi 6.1.2, jsme nespali a připravili jsme pro vás aktualizaci výrazně novou.

Nyní uvádíme na trh verzi 7.0.2, která se od předchozích liší navenek novou grafikou, a to nejen jí. Uživatelsky příjemné prostředí je dávno samozřejmostí. V čem tedy zásadní inovace spočívá? Především v tom, co není na povrchu vidět, ale pro aplikaci NovaVoice je zásadní - samotný režim rozpoznávání. Ten byl značně přepracován a doplněn.

Využíváme totiž nejnovější výsledky výzkumného projektu MegaWord.cz. Co se technických parametrů týká, MegaWord byl vyvinut jako nesmírně silný nástroj, který dokáže pracovat s vylepšeným multi-parametrovým akustickým modelem, má přepracovanou architekturu client-server a počítá mimo jiné s paralelními jazykovými slovníky.

MegaWord jako jádro aplikace NovaVoice dokáže pracovat v reálném čase se slovníkem, který může významně převyšovat milion slov. Především se tím výrazně zvýšila rozpoznávací schopnost aplikace NovaVoice. Pro novou generaci aplikace (nyní již sedmou) jsme připravili i novou sadu jazykových kompletů. Nová řada je vzájemně kompatibilní s generací šestou a opačně. Nové komplety mají také přepracovaná rozpoznávací jádra.

Pro ty, kteří již měli možnost s novou verzí pracovat, je příjemným překvapením jak rychlost rozpoznávání, tak jeho přesnost. Doufáme, že Vás potěší jak vyšší výkon NovaVoice, tak i mnoho dalších drobných vylepšení.

Protože velmi pozorně nasloucháme všem připomínkám našich uživatelů, pracujeme souběžně na mnoha dalších inovacích, které dělají z této aplikace to, čím se již teď lišíme:
NovaVoice je profesionální software pro rozpoznávání řeči.
 

Tiskové prohlášení k reportáži České televize

Rádi bychom reagovali na reportáž České televize odvysílanou 2.2.2014 v hlavní zpravodajské relaci Události.

Text prohlášení najdete zde, reportáž pak na následujícím odkazu.

Považujeme za nutné ujistit všechny naše zákazníky a partnery, že s nekvalitním SW na přepis hlasu do textu používaným na Ministerstvu spravedlnosti nemáme nic společného.

 

Připojte se k nám na Facebooku

Klikněte na a připojtese již teď!

Podělte se o NovaVoice s přáteli, napište nám o svých zkušenostech, pište o tom, co Vám v NovaVoice chybí.