Consulting Company Novasoft, a.s.

NovaVoice® - řešení pro převod mluvené řeči na text

Technologie automatického rozpoznávání hlasu (tzv. ASR -Automatic Speech Recognition) s jazykovými a akustickými modely uzpůsobenými specifickému charakteru, předmětu a odbornosti v konkrétním prostředí se nyní používají namísto psaní do klávesnice počítače anebo diktování do diktafonu a manuálního přepisu diktátu. Rozpoznávání mluveného slova v proudu řeči je kontextově upřesňované. 

NovaVoice® je nástroj pro snadné zaznamenávání komplikovaných odborných textů. Ve spolupráci s dalšími informačními technologiemi přináší snížení administrativní pracnosti a urychlení práce. Umožňuje věnovat odborné kapacity odborné činnosti.

NovaVoice® je produkt, který je ukázkou uvádění výsledků výzkumu do praxe. Je připravován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a její tzv. spin-off firmou Speechtech.