Consulting Company Novasoft, a.s.

Speciální řešení

NovaVoice® - rozpoznávání mluvené řeči - je součástí sady různých nástrojů, které jsou určeny pro počítačovou práci s mluvenou řečí. Jsme připraveni jej flexibilně přizpůsobovat libovolnému informačnímu prostředí.

Systém nástrojů pro práci s mluvenou řečí je budován jako otevřený pro integraci s produkty třetích stran. Speciální řešení realizujeme na projektové bázi.