Consulting Company Novasoft, a.s.

Převod mluvené řeči na text zlepšuje výkonnost justice

NovaVoice® - řešení pro justici

NovaVoice® je nástroj pro snadné zaznamenávání komplikovaných textů v justičním prostředí. Ve spolupráci s dalšími informačními technologiemi přináší snížení administrativní pracnosti a urychlení práce při vyřizování spisů.

NovaVoice® - řešení specializovaná na prostředí justice - se zaměřují na pomoc při vyřizování těch částí spisů, která obsahují usnesení, odůvodnění, podání apod. Technologie automatického rozpoznávání hlasu (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition) má přizpůsobeny své jazykové a akustické modely specifickému charakteru, předmětu a odbornosti jazykového prostředí justice, zvyklostem diktování a syntaxe.

NovaVoice® zvládá v prostředí justicepřevod z řeči na text v češtině s uspokojivou mírou přesnosti (až 97 % a více) a pracuje s vybavením běžných kancelářských počítačů.

NovaVoice® - řešení pro justici – vyvíjíme v úzké spolupráci se soudy různých úrovní, abychom se co nejvíce přiblížili uspokojování potřeb každodenní praxe. Jazykové modely obsahují řešení pro ovládání systému hlasem, diktování zkratek, hláskování, vkládání předem připravených standardních částí textů hlasovým povelem. Jazykové modely jsou připravovány pro lokalizaci, tj. přizpůsobení místním názvům a jménům, které se používají v místě nasazení. Zápis diktátu neobsahuje překlepy a rozpoznané výrazy jsou zapsány podle pravidel pravopisu.

NovaVoice® - řešení pro justici – má při nasazení do praxe řadu pozitivních efektů, které se projevují jako:

  • Zrychlení vyřizování spisů
  • Podpora práce tzv. minitýmů v justici
  • Usnadnění zavádění dalších komponent programu eJustice
  • Celkové úspory nákladů a rychlá návratnost nákladů na pořízení
  • Transparentnost justičních procesů, prokazatelnost změn (traceabilita)
  • Zlepšený výkon informačního systému justice
  • Dostupný servis a stálý upgrade jazykových modelů
  • Zlepšené vnímání justice veřejností

Tiskové prohlášení společnosti Consulting Company Novasoft, a.s.,
k reportáži České televize o nefunkčním přepisu hlasu u soudu