Consulting Company Novasoft, a.s.

Ropoznávání řeči má v justici široké možnosti využití

Diktování v kanceláři

Soudce, státní zástupce či jiný úředník v prostředí justice využíje technologii rozpoznávání řeči NovaVoice® při pořizování zápisů a vypracovávání dalších dokumentů přímo převodem mluvené řeči do elektronického dokumentu. Vytvořený dokument je dále zpracován běžným textovým editorem a následně v digitální podobě snadno a efektivně archivován spolu se zvukovým záznamem pro případnou kontrolu správnosti.

Jednací síň

Hlasový záznam pořízený v jednací síni lze snadno přeložit do elektronického textu v prostředí kanceláře, případně lze s použitím speciálního diktovacího zařízení diktovat a rozpoznávat přímo v jednací síni.

Spolupráce v týmu

Program NovaVoice® umožňuje velmi účelnou dělbu práce v týmu: po nadiktování textu se uloží jako soubor obsahující jak text, tak jeho zvukovou podobu a předá k dalšímu zpracování někomu dalšímu, který provede editaci. Při editaci si lze poslechem původního zvuku ověřit, co má v rozpoznaném textu být správně.

Práce doma

Pomocí digitálního záznamníku lze spisy diktovat doma a potése převedou do elektronického textu v kancelářském prostředí.