Consulting Company Novasoft, a.s.

Převod mluvené řeči na text
    - ideální řešení pro právníky a advokáty

NovaVoice® - je software, který automaticky převádí hlasový projev (diktát) do textové podoby.

NovaVoice® - několikanásobně zrychluje přepis dokumentů a tím snižuje administrativní pracnost.

NovaVoice® - řešení pro právníky a advokáty vyvíjíme v úzké spolupráci s právníky různých zaměření, abychom dosáhli naplnění potřeb každodenní praxe při pořizování spisů, jako jsou smlouvy, výpovědi, podání, a další typy právních dokumentů. Jazyk odpovídá specifickému charakteru a odbornosti právnických oborů.

NovaVoice® - využívá technologie automatického rozpoznávání hlasu (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition). Po zaškolení uživatele dosahuje přesnost převodu z řeči na text uspokojivé míry až 98%. Software pracuje na soudobých kancelářských počítačích a noteboocích.

NovaVoice® - SW je plně lokalizován do českého jazyka. Umožňuje vkládání předem připravených standardních částí textů, diktování zkratek, hláskování, nebo ovládání systému hlasem. Interpunkce, formátování a zkratky se diktují podle stanovených pravidel. Po ukončení diktátu lze rozpoznaný text editovat a upravovat do výsledné podoby, tisknout, nebo přenést do libovolného informačního systému či textového editoru. Systém zachovává zvukovou stopu, propojenou s rozpoznaným textem pro kontrolu či následnou korekturu.

Volitelný modul TTS (Text to Speech) naopak umí převést libovolný text na hlasový projev. Tento hlasový projev je možno přímo přehrát, převést na zvukový soubor ve formátu wav, a dále zaznamenat na libovolné elektronické médium (např. CD), či zkomprimovat do formátu MP3. Umožní tím následné přehrání téměř kdekoli a kdykoli, např. při jízdách autem, cestování, MP3 přehrávač, atd.

NovaVoice® - řešení pro právníky a advokáty – má při nasazení do praxe řadu pozitivních efektů, které se projevují jako:

  • Zrychlení pořizování textových dokumentů
  • Možnost přímého pořizování zápisů
  • Možnost přepisu z přenosného záznamového zařízení (diktafon)
  • Kompatibilita při zavádění dalších komponent programu ePrávo
  • Celkové úspory nákladů a rychlá návratnost nákladů na pořízení
  • Zlepšení využití počítače a propojení informačních technologií

Pro optimální výkon systému zajišťujeme odbornou údržbu, která zahrnuje snadno dostupný servis a bezplatný upgrade programu. Průběžné doplňování slovníků je též součástí údržby SW NovaVoice®.

Chcete-li vědět více o tomto systému, kontaktujte nás. Nabízíme předvedení systému (cca 30 minut), a v případě zájmu následné bezplatné vyzkoušení v praxi na Vašem počítači.