Consulting Company Novasoft, a.s.

Přiložená videa:

Ukázka hlasové syntézy

Hlasová syntéza

Doplněním programu NovaVoice® je volitelně program SpeechTech TTS, který je určen k automatickému čtení textů nebo jejich převádění na zvukové soubory (hlasová syntéza).

Hlasová syntéza (tzv. TTS – text to speech) „předčítá“ psaný text do reproduktorů nebo do zvukových souborů. Při převodu textu na mluvenou řeč se za sebe kladou podle kontextu drobné fonetické prvky, z nich se skládá plynulá řeč. Předčítaný text se analyzuje z hlediska melodiky a rytmu řeči (prozodie) a podle textu se modifikuje také zvukový charakter hlasu. Výsledkem procesu je syntetická řeč velmi blízká řeči přirozené.