Consulting Company Novasoft, a.s.

Přiložená videa:

Ukázka hlasové syntézy

Hlasová syntéza

Doplněním programu NovaVoice® je volitelně program SpeechTech TTS, který je určen k automatickému čtení textů nebo jejich převádění na zvukové soubory (hlasová syntéza).

Hlasová syntéza (tzv. TTS – text to speech) „předčítá“ psaný text do reproduktorů nebo do zvukových souborů. Při převodu textu na mluvenou řeč se za sebe kladou podle kontextu drobné fonetické prvky, z nich se skládá plynulá řeč. Předčítaný text se analyzuje z hlediska melodiky a rytmu řeči (prozodie) a podle textu se modifikuje také zvukový charakter hlasu. Výsledkem procesu je syntetická řeč velmi blízká řeči přirozené.

Příklad použití

Pedagog pomocí programu pro syntézu řeči převede část literárního díla do audio podoby. Tento zvukový soubor následně přehraje žákům v multimediální učebně. Žáci budou muset do připravených pracovních listů vypracovat .