Consulting Company Novasoft, a.s.

Uživatelské prostředí pro rozpoznávání řeči v programu NovaVoice®

K diktování se používají mikrofony v provedení náhlavní soupravy sluchátek a mikrofonu (head set), k diktování mimo kancelářské prostředí se používají digitální zvukové záznamníky, případně jiná otestovaná zařízení. K ovládání programu slouží lišta s povely, akční tlačítka a klávesové zkratky. V hlavním okně se zobrazuje rozpoznaný text, v dolní liště je informace o aktuálně vybraném uživateli programu a o zvoleném kompletu (jazykovém modelu). Během provozu se indikuje úroveň zvukového signálu a změna rozpoznávacího režimu (např. přechod na spelování). Uživatel vidí výsledek diktátu na obrazovce. Spuštěním diktátu se vytvoří nový dokument, do něhož se diktát zaznamenává a který lze editovat. Diktování lze kdykoliv pozastavit, během pozastavení lze text libovolně editovat. K editování se využívají standardní nástroje textového editoru. Je umožněna práce s importovanými soubory. Výsledek diktátu lze přenést do jiné libovolné aplikace. Pro ovládání aplikace je připravena uživatelská příručka se specifikací způsobu jednoznačného diktování jak běžného textu, tak speciálních znaků (interpunkce, zkratek, kódů aj.)