Consulting Company Novasoft, a.s.

Technologie rozpoznávání řeči zvyšuje produktivitu úřadů

NovaVoice® - řešení pro zastupitelstva a úřady

NovaVoice® - řešení specializovaná na terminologii zastupitelstev a úřadů – jsou určena zejména k pořizování zápisů (často i doslovných) z jednání a pořizování spisů. Technologie automatického rozpoznávání hlasu (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition) má přizpůsobeny své jazykové a akustické modely specifickému charakteru, předmětu a odbornosti tohoto jazykového prostředí, zvyklostem diktování a syntaxe.

NovaVoice® - řešení pro zastupitelstva, úřady a obdobné instituce obsahuje rozsáhlý jazykový model, který se z principu požadavků zákazníka velmi přibližuje obecné mluvě.