Consulting Company Novasoft, a.s.

Speciální řešení

NovaVoice® - představuje rovněž sadu dalších nástrojů pro zpracování  mluvené řeči, které doplňují základní aplikaci pro převod mluvené řeči do textu. Je to soubor technologií, které dokážeme velmi flexibilně kombinovat a přizpůsobovat uživatelským potřebám.

NovaVoice®je budován jako pro integraci s produkty třetích stran. Lze jej začlenit do různých informačních systémů, zvláště pak takových, kterými se prezentují úřady vůči veřejnosti.