Consulting Company Novasoft, a.s.

Vyhledávání ve zvukových / video archívech

Doplněk NovaVoice® – vyhledávání – rozpoznává zadaná slova ve zvukových (audio) souborech nebo ve video souborech, které jsou umístěny v datovém archivu. Vyhledávání může zachytávat slova i v jiném proudu řeči, který je elektronicky přenášen a není závislé na charakteru hlasu. Pro vyhledávání je nejprve nutné záznamy indexovat, poté probíhá vyhledávání v reálném čase.

Výstupem k dotazu je seznam souborů, v nichž se hledaný výraz nachází, z tohoto seznamu pak lze přehrávat příslušné, tj. relevantní části zvukových (nebo video) souborů.

K vyhledávání se používá algoritmus statistické analýzy na nejvyšší pravděpodobnou shodu vzorků přijímaného zvukového signálu se zadaným vzorkem. Alternativně lze využívat rovněž algoritmy pro tzv. keyword spotting, tj. vyhledávání výhradně na bázi audio záznamu bez rozpoznání obsahu.

Příklad využití

Na webu lze vytvořit archiv zvukových záznamů jednání zastupitelstev. Veřejnost můžedálkově přistupovat k audio/video záznamům pořízeným v rámci jednání a mohůže v těchto záznamech provádět vyhledávání podle slov, která byla při jednáních vyřčena. Použije se indexovací program založený na rozpoznání řeči. Není již nutné procházet celý záznam, ten se spustí právě z toho místa, kde se o tom, co nás zajímá, mluvilo.