Consulting Company Novasoft, a.s.

Převod mluvené řeči na text zdokonaluje zdravotní péči

NovaVoice®  - řešení pro zdravotnictví

NovaVoice®  vyvíjíme ve spolupráci  s předními klinickými pracovišti.

NovaVoice®  má při nasazení do praxe řadu pozitivních efektů, které se projevují jako:

 • Zrychlení procesů, zdokonalení managementu, zajištění osobní zodpovědnosti
 • Dosažení vysoké kvality výstupů diagnostických činností (bezprostřední kontrolou)
 • Transparentnost procesů, prokazatelnost změn (traceabilita)
 • Celkové úspory nákladů a rychlá návratnost nákladů na pořízení
 • Zlepšený výkon informačního systému, efektivní a rychlá orientace (rešeršování) v záznamech
 • Dostupný servis a stálý upgrade systému

Jazykové modely NovaVoice® obsahují mj. řešení pro ovládání systému hlasem, diktování zkratek, kódů, vkládání předem připravených standardních částí textů hlasovým povelem. Zápis diktátu neobsahuje překlepy a rozpoznané výrazy jsou zapsány podle pravidel běžných v lékařské praxi. V současnosti jsou k dispozici specializované jazykové modely pro tyto obory:

 • gynekologie a porodnictví
 • histologie
 • chirurgie
 • interna
 • kardiologie
 • neurochirurgie
 • ORL
 • ortopedie
 • pediatrie
 • pitevní protokol
 • psychiatrie
 • radiologie
 • soudní lékařství