Consulting Company Novasoft, a.s.

Licence

Obecně se oprávnění instalace k provozu kontroluje pomocí licenčního klíče, který se ověřuje dotazem na licenční server. Licencuje se každá jednotlivá instalace, k identifikaci stanice se používá MAC adresa. Každému licenčnímu klíči jsou přidělena oprávnění k voliteným funkcím programu, oprávnění k režimu použití a doba expirace licence

Konfigurace

Licenční systém umožňuje nastavovat zapnutí anebo vypnutí různých funkcí programu podle individuálních potřeb. Jedná se zejména o:

 • export zvukové stopy, která vzniká diktováním do samostatných souborů ve formátu wav;
 • použití tzv. interaktivního módu, který umožňuje diktování do jakékoli jiné spuštěné aplikace;
 • kontrolu pravopisu pomocí prostředků MS Word;
 • přepnutí do korekčního módu, kdy se automaticky zapíná a vypíná rozpoznávání, které nahradí označený text, který potřebujeme přeformulovat;
 • používání hlasového ovládání programu, které nahradí práci a klávesnicí a myší;
 • možnost přímo odeslat e-mail, který obsahuje výsledek diktování;
 • možnost přehrávání audio / video souborů a podle nich diktovat např. titulky filmu, zápis jednání, komentáře apod.;
 • možnost rozpoznávání řeči ze zvukového souboru, který jsme pořídili někde jinde, diktafonem, záznamníkem apod.;
 • možnost tisku výsledku diktátu přímo z tohoto programu;
 • možnost vkládat časové značky, které zaznamenají začátek a konec diktování nebo jeho částí;
 • možnost využívat program na více počítačích s podmínkou, že nelze nastavovat více než jednoho uživatele.

V konfiguraci licence jsou zahrnuty i možnosti instalovat tzv. „shared “ verzi (sdílenou), která umožňuje pro více instalací programu umístit soubory programu a jeho slovníků, jakož i soubory, které obsahují uživatelská nastavení v síťovém umístění.

Dalšími variantami nastavení licence je povolení instalace, která umožní rozpoznávat pomocí síťových prostředků diktovanou řeč v off-line nebo on-line režimu. Využije se tam, kde kapacita počítače neumožní rozpoznávání diktátu přímo (lokálně). V off-line režimu se odesílá zvuk diktované řeči jako soubor na server, který vrátí přeložený text, jakmile je zpracován. V on-line režimu vrací výsledky ihned, jakoby se rozpoznávaly lokálně.

Cena

Cena za pořízení NovaVoice se skládá ze dvou položek, jednorázové ceny za pořízení licence, a pravidelného ročního poplatku za tzv. údržbu.

Konkrétní cena k programu je velmi flexibilní, je ovlivněna řadou faktorů a stanovuje se individuálně. Vychází se z konfigurace, tj. podle zvolených komponent, počtu licencí, uplatňují se různé slevy podle uživatelských zaměření.

Cenu podle Vašeho zadání Vám sdělíme na požádání.