Consulting Company Novasoft, a.s.

Přiložená videa:

Z praxe lékaře

Reference lékařských instalací

Nemocnice Na Homolce
Všeobecná fakultní nemocnice Praha – patologie, foniatrie, ORL, interna, chirurgie, kardiologie,
soudní
Fakultní nemocnice Motol – radiologie, chirurgie
IKEM Praha
Fakultní nemocnice u Svaté Anny – radiologie, patologie, soudní
Fakultní nemocnice Brno – pediatrie, radiologie, patologie
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – radiologie, patologie, ortopedie, kardiologie
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice Plzeň
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Ústřední vojenská nemocnice – radiologie, chirurgie, soudní
Vojenská nemocnice Olomouc
Nemocnice Písek
Nemocnice Strakonice
Mediscan
Nemocnice Kladno
Nemocnice Kutná Hora
CPN s.r.o.
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Rumburk
Nemocnice Svitavy
Nemocnice Tábor
… a další