Consulting Company Novasoft, a.s.

Speciální řešení

NovaVoice® je velmi flexibilní systém, který umíme přizpůsobit uživatelským potřebám. Systém je budován jako otevřený integraci s produkty třetích stran, lze jej začlenit do libovolného zdravotnického informačního systému. V případě potřeby realizujeme tuto integraci na projektové bázi.

NovaVoice® - rozpoznávání mluvené řeči - je také možné přizpůsobovat libovolnému jazykovému prostředí, pokud je k dispozici dostatečný objem textových zdrojů, z nichž lze zpracovat potřebný speciální jazykový model. To platí i pro lékařské obory, které dosud nemáme v naší nabídce.