Consulting Company Novasoft, a.s.

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí

č. projektu: CZ.1.07/2.4..00/31.0027

Cíle projektu

Světový vývoj v posledních dvou desetiletích neustále více ovlivňují problémy mimoevropských oblastí (Afriky,Asie a LA - dále jen MEO), které mají obrovský dopad na politické, ekonomické a bezpečnostní problémy západního světa.
Globalizace politiky a ekonomiky, proces revolucí a demokratizace v MEO, otázky bezpečnosti a boje s terorismem se dnes stávají dominantními tématy zahraničních výzkumů.
Hlavním cílem projektu je proto vytvoření otevřené sítě spolupráce ve výzkumu MEO, která umožní propojení předních českých a zahraničních odborníků MEO, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe, včetně neakademické sféry.
Hlavního cíle bude dosaženo vytvořením společných projektů a komunikačních platforem pro předávání informací, organizací odborných a školících seminářů/workshopů a konferencí, používáním společných VaV databází, elektronizací existujících časopisů, realizací zahraničních pobytů a vytvořením kontaktního místa.
Dosaženým cílem bude fungující síť spolupráce ve výzkumu MEO, která bude sdružovat nejen partnery projektu, ale i další přední české a zahraniční odborníky.
Cílem projektu je (ve spol. vědách ojedinělá) síť spolupráce,která výrazným způsobem zefektivní VaV aktivity (společné projekty, koordinace výzkumu MEO, posílení odborných kompetencí a soft skills cílových skupin, oborové audioslovníky, databáze, komunikační platformy) a oboustranné přenášení informací mezi teorií a praxí (prolnutí terciární a VaV sféry, VaV/terc. sféry a praxe).
Výsledkem projektu bude vznik sítě spolupráce, která sjednotí roztříštěné VaV kapacity v MEO, a která bude bezprostředně reagovat na požadavky a potřeby VaV.

Řešitelem projektu je Univerzita Hradec Králové.

Budou realizovány tyto aktivity:

Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem.
Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem
Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem.

Cílové skupiny tvoří studenti, pedagogičtí, vědeckovýzkumní a ostatní zaměstnanci žadatele a partnerů.

Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci žadatele a partnerů.