Consulting Company Novasoft, a.s.


Spolupráce 21. století

CZ.1.07/2.4.00/17.0114

V rámci programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.4. – Partnerství a sítě

 

 

Příjemce dotace: České vysoké učení technické v Praze - FBMI

se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00, Praha 6

Projekt je realizován: na Fakultě biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, 272 01, Kladno 2

IČ: 68407700

WWW stránky projektu: http://s21.fbmi.cvut.cz

Harmonogram projektu:

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2011

Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2014

Partneři projektu:

Partner I.: Univerzita Karlova v Praze

se sídlem Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36,

týkající se součásti: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08, Praha 2

zastoupená Prof. RNDr. Václavem Hamplem., DrSc., rektorem,

Partner II.: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Edvarda Beneše 19, Plzeň 3, 301 00

zastoupená MUDr. Romanem Svitákem, ředitelem,

zapsaná u Krajského soudu v Plzni,  oddíl Pr, vložka 684

Partner III.: Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem Plzeňská 569, Klatovy II, 339 01

zastoupená ing. Františkem Lešundákem, ředitelem,

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070

IČ: 26360527

Partner IV.: Consulting Company Novasoft, a.s.

se sídlem Pečky, Na Varhánkách 839, 289 11

zastoupená Ing. Vladimírem Moravcem, předsedou představenstva,

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11075

IČ: 27595137

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání a VaV činnosti v medicínských oborech prostřednictvím vytvoření moderní sítě sloužící k výměně informací a znalostí mezi žadatelem ČVUT FBMI a partnery 1. LF UK, Klatovskou Nemocnicí, ZZS Plzeňského kraje a Consulting Company Novasoft a.s.

Budou realizovány tyto aktivity:

1) vytvoření kanceláře projektové podpory, které bude koordinovat spolupráci všech subjektů v rámci výuky, VaV, praktické medicíny a projektových činnostech,

2) organizace konferencí, stáží a odborných praxí jak domácích, tak zahraničních,

3) spolupráce při vytvoření interaktivní webové platformy,

4) spolupráce při vytvoření souborů sloužících pro VaV, výuku a přenos informací, vytvoření databáze pro spolupráci při VaV,

5) umístění těchto multimediálních souborů na webovou platformu.

 Cílové skupiny tvoří studenti a lékařští, pedagogičtí, vědeckovýzkumní a ostatní zaměstnanci žadatele a partnerů.

 Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci žadatele a partnerů.

 Klíčové aktivity projektu:

 Klíčová aktivita č.1: Vytvoření kanceláře - Centrum spolupráce a projektů

Klíčová aktivita č.2: Organizace praxí a odborných stáží

Klíčová aktivita č.3: Organizace konferencí

Klíčová aktivita č.4: Tvorba interaktivní webové platformy

Klíčová aktivita č.5: Síť spolupráce pro vytvoření slovníků pro automatické rozpoznání řeči

Klíčová aktivita č.6: Síť spolupráce pro indexaci a třídění elektronických archivů

Klíčová aktivita č.7: Podpora spolupráce při tvorbě vzdělávacích materiálů

Kontaktní osoba:

Ing. Ladislav Daníček, tel: 724 702 055, email: Ladislav.Danicek@ccnovasoft.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (MŠMT ČR).