Consulting Company Novasoft, a.s.

Projekt OP VK
Spolupracující právníci

č. projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0119

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora lidských zdrojů ve výzkumu, vývoji a výuce a rozvoj vzájemné spolupráce mezi právnickými fakultami, Epravem a CC Novasoft v oblasti komunikačních a interaktivních forem spolupráce.
V projektu chceme zajistit podporu rozvoje lidských zdrojů a spolupráce mezi účastníky projektu, podporu osob ve výzkumu a vzdělávání a podporu získávání grantů na projekty, a to vše cílit do šesti tematických směrů.
Během realizace projektu budeme ale podporovat spolupráci a rozvoj i v jakýchkoli dalších oblastech, které se ukáží jako potřebné, či které identifikuje kancelář projektové podpory, a to včetně pomoci s přípravou projektů zahraničních i tuzemských.
Dále chceme spoluprácí mezi účastníky projektu dát vznik interaktivních databází právnických výukových a odborných textů a v neposlední řadě i slovníkových modulů pro audiokonverzi, umožňující snazší interaktivní spolupráci.

Řešitelem projektu je PF ZČU.

Budou realizovány tyto aktivity:

 1. rozvoj vzájemné spolupráce mezi právnickými fakultami v oblasti předávání zkušeností v oblasti obsahu, metod a hodnocení výuky
 2. rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, vytvoření kanceláří projektové podpory na PF UP a PF ZČU
 3. vytvoření interaktivních databází právnických výukových a odborných textů
 4. vytvoření internetového právnického časopisu (výstupy výzkumu a databáze publikovaných práv. textů)
 5. sjednocení obsahu a struktury výuky práva na jednotlivých PF v ČR, snadnější převody studentů mezi fakultami
 6. podpora výzkumu právního jazyka pro výuku a aplikaci práva
 7. vytvoření elektronické platformy pro publikování a správu vědeckých poznatků
 8. vytvoření multimediálních slovníkových a výukových modulů
 9. podpora a formulace metod odvětvové výuky na bázi případových studií
 10. zkoumání výrazové obdobnosti v právních textech a jiných výstupech
 11. využití stratifik. schémat opakujících se výrazů při výuce, tvorbě předpisů a tvorbě dokumentů
 12. podporou oblasti výzkumu a vývoje dosáhneme interakci s praxí
   

Cílové skupiny tvoří studenti, advokáti, pedagogičtí, vědeckovýzkumní a ostatní zaměstnanci žadatele a partnerů.