Consulting Company Novasoft, a.s.

 

Jak se na používání programu NovaVoice dívá
JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb.

 

Jak dlouho program NovaVoice používáte?
Program NovaVoice používám něco přes rok, nejdříve jsem mělzapůjčenu testovací verzi, pak na základě řádné licence. Před NovaVoice jsem používal jiný program na diktování – jinak ve své praxi diktuji přes dvacet let - tedy od éry mikrokazet a minikazet.

Je složité se s aplikací naučit pracovat?
Rozhodně ne. Ovládání je v podstatě intuitivní - ovládání programu určitě není problém. Trochu složitější je samozřejmě technika diktování - především, aby se diktující naučil diktovat ukázněně, stále stejným hlasem a aby pečlivě vyslovoval. Tam kde na hlasovém záznamu přepisující asistentka obsah odhadne podle kontextu nebo intuicí, program je trochu v nevýhodě. Nicméně to bude problém všech programů, které převádějí řeč na text.


K čemu Vám program slouží a jaké jsou jeho hlavní přednosti?
Program používám především pro rozsáhlejší texty - ať již se jedná o písemnosti v rámci mé advokátní praxe, práci rozhodce nebo sepis textů v rámci mé publikační praxe. Píši sice poměrně rychle na počítači, ale při rozsáhlejším materiálu je diktování komfortnější a připadá mi rovněž, že pokud je text formulován řečí, přednesem, má trochu jiný styl a je plynulejší.


Je NovaVoice spolehlivý?
Míra spolehlivosti je značná. V této kategorii programů se určitě nemůžeme bavit o zaručení 100% převodu za jakýchkoliv podmínek, protože převod závisí na srozumitelnosti a pečlivosti výslovnosti diktujícího a do určité míry i na snímacím zařízení - nekvalitní mikrofon nebo hluk na pozadí může mít na spolehlivost jakéhokoliv programu tohoto druhu značný vliv. 


Vyžaduje používání programu nějaké speciální dovednosti?
Určitě nikoliv. Ovládání programu je velmi jednoduché a intuitivní a určitý cvik či zkušenost v diktování nepovažuji za speciální dovednost. Nicméně ze své vlastní zkušenosti vím, že zejména mladší kolegové preferují práci na počítači před diktováním a to zejména proto, že text hned vidí před očima.


Již několik let NovaVoice vlastníte, myslíte, že jeho pořizovací cena je vysoká?
Pokud program NovaVoice užíváte, je cena zcela přiměřená. Jako kuriozitu bych si jej asi nepořídil, ale pokud uživatel užívá například diktafon pravidelně, zvykne si užívat takto i NovaVoice.


Kolik času Vám program uspoří?
To je velmi těžké exaktně stanovit. Při sepisu textu na počítači je text vidět hned a navíc lze používat i techniku copy/paste - na druhou stranu ovšem tento postup vede k tomu, že se autor snaží text precizovat a formátovat ihned a to samozřejmě zabere svůj čas a to nemalý. Pokud používáte diktafon a přepis sekretářkou nebo asistentkou, stejně je třeba konečný text kontrolovat. Při používání NovaVoice ušetříte čas přepisu sekretářkou, eventuálně ještě "manipulační" čas přesunu textu k sekretářce a od sekretářky. Ale přesně to skutečně stanovit nedokážu. Mohu snad jen dodat, že úspora je vyšší při rozsáhlejších textech.


Komu byste NovaVoice doporučil?
Mohu posuzovat jen ty profese, o nichž něco prakticky vím - určitě program využije advokát, který pracuje s texty, které musí tvořit od počátku - tedy texty, u nichž nelze použít formulář nebo vzor a které jsou rozsáhlé. Určitě je využije soudce nebo rozhodce při zpracování rozhodnutí, kde zejména odůvodnění může být dost rozsáhlé a citace z podkladů nelze jednoduše "nakopírovat" systémem copy/paste. Velmi vhodný je pro publikační aktivity - články nebo rozsáhlejší publikace. Dokážu si představit i použití znalcem. Použití v jiných oborech například v medicíně nemohu komentovat, protože o podstatě a možnostech využití NovaVoice v tomto oboru toho mnoho nevím.
Určitě je obrovský prostor pro využití programu ve veřejné správě, především v oblasti legislativy a zpracování rozsáhlých textů, ale v tomto případě hodně záleží na tom, jaký důraz bude ve veřejné správě kladen na efektivitu úředníků.


Co pro Vás NovaVoice znamená?
Je to samozřejmě jen nástroj. NovaVoice ze mne lepšího právníka neudělá, ale určitě mi pomůže stihnout více aktivit a vyprodukovat více odborných textů.

 

Vy mluvíte, počítač píše

 

Profesionální software NovaVoice pro převod mluveného slova do textu je výsledkem spolupráce společnosti Consulting Company Novasoft s Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Na zkušenosti s využíváním programu jsme se zeptali advokáta JUDr. Jiřího Všetečky.

Jak dlouho NovaVoice využíváte?
Dříve jsem používal řadu pomůcek a programů, od nichž jsem si sliboval usnadnění práce a urychlení pravidelně se opakujících činností. Se střídavými úspěchy, převážně však neúspěchy… Chtěl jsem především, abych jednou vyřčené nemusel znovu pracně psát. Na sklonku roku 2009 jsem se dozvěděl o programu na psaní mluveného slova, na počátku roku 2010 jsem na něj narazil, a od té doby na NovaVoice pracuji ke své plné spokojenosti.

K čemu se program hodí?
Program využívám především k tomu, aby psal, co říkám. A on to skutečně dělá: co řeknu, napíše. V éře psacích strojů jsme psali koncepty, škrtali, a teprve pak to někdo přepsal. Když přišel počítač, text šel beze zbytku upravit, leč někdo to musel napsat. S NovaVoice mizí další krok: já mluvím, nemusím se soustředit na nic jiného, a program současně píše. Nemusím přitom sedět jen u počítače, mohu mluvit třeba do diktafonu, a program to z něj bleskurychle přepíše. Potom stačí jen zredigovat čistopis. Snadněji se škrtá než dopisuje – v tom je velká výhoda. Využívám systém jak na psaní krátkých textů, tak i na pořízení a redakci textů dlouhých, s nimiž je pak práce nepoměrně snazší a rychlejší, navíc se lze soustředit na obsah.

Je program NovaVoice spolehlivý?
Dobré je, že se programu nemusím otrocky přizpůsobit: on si zvyká na mě a já na něj. Jde to ale docela rychle. Jak jsme si tak na sebe zvykali, program psal stále přesněji a já jsem se díky tomu rychleji oprostil od pocitu trémy, který každý z nás zažívá při mluvení do mikrofonu. Zvolňoval jsem v tempu řeči, diktoval přirozeněji, a program byl ještě přesnější, až mne to překvapovalo. Já jsem si program naučil na svá slova a on mě učí mluvit příměji. Samozřejmě, že není všechno úplně dokonalé, ale úspěšnost kolem 95 % je pro advokátní praxi plně dostačující. Program NovaVoice se také ptá, zda něco nechci opravit, a to jinou barvou textu.

Na kolik peněz vás vyšla instalace (včetně zvukového zařízení)?
Pro mou kancelář instalace vyšla do 40 tisíc korun. Mám k tomu však více licencí a doplňků a pořídil jsem si další zvuková zařízení. Cena vždy záleží na individuální potřebě a z toho plynoucím zadání. Jsem přesvědčen, že se nejedná o závratnou částku. Navíc se mi investice po více nadiktovaných hodinách vrátila ve formě uspořeného času.

Vyžaduje NovaVoice zaškolení nebo speciální dovednosti?
Ovládání programu je intuitivní a nevyžaduje zvláštní dovednosti práce s výpočetní technikou. Ale je výhodné nechat se odborně zaškolit. Uživatel si tím usnadní rozjezd a získá větší jistotu. Může jít o banální problém ve vás: je vhodné používat správnou rétoriku, což se vám nemusí hned dařit. Jinak u společnosti CC Novasoft má každý klient svého konzultanta, jemuž může kdykoliv zavolat v případě problémů či dotazů.

Kde se vám program neosvědčil?
 V oblasti právní praxe není obor, který by program nezvládl přepsat či napsat. Slovník obsahuje spisovné výrazy, a tak pro oblast diktování funguje NovaVoice spolehlivě. Jedině když se necháte unést k jiným výrazům, program neposlouchá. Problémy technického rázu mohou nastat v periferiích, jak vybrat a nainstalovat správný mikrofon a podobně. Rovněž nejde nahrávat obchodní schůzky či jednání a následně si je nechat v programu přepsat do podoby textové.

Kolik času vám NovaVoice uspoří?
  Úspora času je různá podle konkrétního dokumentu. Každopádně vždy odpadne jedna etapa jeho tvorby. Podstatný je ale komfort, sledování mluveného textu a možnost dělat si poznámky do diktafonu kdykoliv a kdekoliv a po příchodu do kanceláře mít vše přepsané, než si vypiji kávu. Stejnou výhodou je možnost přímého diktování do jakéhokoliv jiného programu. Například psaní mailů tak zcela odpadá: lze je přímo namluvit a odeslat. Program NovaVoice ale nespoří čas jen mně; díky tomu, že pod psaným textem je uchována i zvuková stopa, nemusí kancelář přepisovat obsáhlé texty, ale pouze provede korekci textu a připraví čistopis písemnosti k odeslání.