Consulting Company Novasoft, a.s.

NovaVoice® pomáhá také postiženým

Program pro převod mluvené řeči do textu NovaVoice® umožnuje lidem s pohybovým postižením psát hlasem namísto klávesnicí počítače.

Software NovaVoice® pro převádí hlasový projev (diktát) do textové podoby. Pro rozpoznávání řeči se využívá univerzální obecný jazykový model anebo specifické slovníky. Program je plně lokalizovaný do českého jazyka. Interpunkce, míry a jednotky, zkratky apod. se diktují podle stanovených pravidel. Rozpoznaný text lze editovat a upravovat do výsledné podoby. Výsledek lze přenést do textového editoru nebo do jiného, libovolného informačního systému. Systém nahrává zvukovou stopu a propojuje ji s rozpoznaným textem.

Úroveň rozpoznávání je 95-97% (za předpokladu dodržení pravidel diktování a vyslovování podle uživatelské příručky). Průběžné zlepšování výkonu softwaru, funkcí, interface a doplňování slovníků je součástí údržby softwaru NovaVoice®.

Součástí instalace je podrobná uživatelská příručka, případně jiné pomůcky pro pochopení pravidel diktování (interpunkce, zkratky aj.).
 

Předseda Národní rady pro osoby se zdravotním postižením Václav Krása nyní také používá software NovaVoice®