Consulting Company Novasoft, a.s.

Program NovaVoice® se přizpůsobí podle potřeb

Různé režimy provozu

Pro přizpůsobení se organizaci práce a nastavení pracovního prostředí má program NovaVoice® řadu volitelných možností: dva možné režimy provozu - diktování do samostatného editoru, v kterém lze text upravovat a následně přes clipboard (schránku) přenést do cílové aplikace, anebo režim rezidentní, kdy diktování probíhá přímo do vybrané okenní aplikace na pozici kurzoru. Umožněna je i plná integrace do libovolného informačního systému, síťová spolupráce pracovních stanic, e-mailová spolupráce a umožňuje integrované ovládání aplikace hlasovými povely, které ocení lidé s postižením pohybového ústrojí.

Variabilní nastavení

Interface umožňuje velmi variabilní nastavování, např. uživatelsky volitelné grafické rozhraní podle charakteru činnosti a informačního prostředí; grafické odlišení možných chyb rozpoznávání, které usnadňuje kontrolu textu; uchovávání zvukového záznamu a možnost kontroly poslechem s vyznačováním rozpoznaných slov; rychlou volbu pro přenos dat mezi aplikacemi schránkou; správu neomezeného počtu šablon s předem nastavenými texty, formuláři, částmi dokumentů s formátováním, grafikou, obrázky apod., aktivaci šablon hlasovými povely.

Výhodou programu je automatická adaptace na hlas zvoleného uživatele, příp. možnost individualizace pro mluvčí, kteří mají odlišnou fonetiku, řečovou vadu aj. Program umožňuje snadný textový přepis zvukových souborů a video souborů v široké škále formátů záznamu, možnost přehrávání video souborů. Pokud je to potřebné, je volitelná přímá spolupráce s MS Word nebo jiným zvoleným textovým editorem, včetně využití kontroly pravopisu a gramatiky.

Jazykové prostředí

Jazykově je program zaměřen na rozpoznávání češtiny. Využívají se obecné anebo segmentované specializované jazykové modely pro konkrétní jazyková prostředí a obory. Celková dosažitelná slovní zásoba ve všech jazykových modelech je více než 1,5 mil. lexikálních jednotek (slov). Jazykové modely obsahují řešení správného pravopisu (např. gramatickou shodu), zápis plného znění zkratek, lokalizaci místních jmen a názvů podle regionální specifikace. Program umožňuje komplexní kontrolu slovní zásoby – přidávání slov, přidávání alternativních výslovností, změna formy prezentace rozpoznaného slova, vše za běhu programu.