Consulting Company Novasoft, a.s.

Přiložená videa:

Česká hlava 2009

CCNovasoft získal ocenění Česká hlava za NovaVoice

CCNovasoft získal ocenění Česká hlava za NovaVoice

Společnost Consulting Company Novasoft a.s. zvítězila v soutěži Česká hlava v kategorii Industrie za unikátní SW na převod mluveného slova do textu – NovaVoice.

Software vznikl za spolupráce společnosti Consulting Company Novasoft a.s. a společnosti Speechtech s.r.o.

Softwarové řešení vychází z výzkumu prováděného na katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni v oblasti nazývané "řečové technologie".