Consulting Company Novasoft, a.s.

NovaVoice získal cenu Křišťálový disk na výstavě INVEX 2008

Společnost Consulting Company Novasoft, a.s. získala na veletrhu INVEX 2008 hlavní cenu Křišťálový disk v kategorii profesionální software. Jak zdůraznil při předávání cen ředitel společnosti Novasoft ing. Vladimír Moravec, je ocenění významné mj. i proto, že se jedná o uplatnění výsledků výzkumu do praxe. Produkt je vyvinut ve spolupráci s katedrou kybernetiky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a její tzv. spin-off firmou Speechtech, s.r.o.

Software pro automatické rozpoznávání řeči NovaVoice má k dnešnímu dni v běhu anebo v přípravě řadu významných referenčních instalací, např. na pracovištích soudů všech instancí v celé ČR, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a jiných zdravotnických zařízeních, v advokátní praxi, Krajských úřadech a dalších zastupitelstvech.

NovaVoice v TV reportážích:

Diplom