Consulting Company Novasoft, a.s.

Konverze firemní měny SKK/EUR

V roce 2004 rozhodla vláda Slovenské republiky o zavedení měny EUR. Od té doby byla zpracována řada podpůrných dokumentů a byla učiněna řada rozhodnutí, které tvoří legislativní rámec zavedení měny EUR ve Slovenské republice.

Konečné datum pro zavedení měny EUR na Slovensku bylo 1.1.2009, do té doby bylo potřeba provést řadu opatření. Jedním z nich je provést změnu firemní měny v informačních systémech.

Naše společnost nabízí provedení konverze firemní měny z SKK na EUR v systémech SAP v souladu s legislativními požadavky.

Pro vlastní konverzi používáme SAP nástroj, SLO – Currency Conversion Package, se kterým máme zkušenosti. Náš přístup vychází z ASAP metodologie přizpůsobené tomuto specifickému projektu.

Projekt konverze firemní měny má tyto fáze:

  • 1. Analýza
  • 2. Testovací konverze
  • 3. Produktivní konverze
  • 4. Podpora produktivního provozu

Pracnost projektu je závislá na stavu systému a množství dat. Projekt konverze měny navrhujeme zahájit analýzou v rámci které je provedena testovací konverze. Výstupem jsou dokumenty:

Blueprint – shrnutí zjištěných nedostatků, doporučení dalšího postupu, návrh harmonogramu

€ směrnice pro práci se systémem SAP – poučení z nalezených chyb v průběhu testovací konverze.

Konverze se v průběhu projektu několikrát opakují z důvodu odhalení všech potenciálních problémů a natrénování týmu pro ostrou konverzi.

Projekt konverze měny zpravidla nemění funkčnost systému, a proto zapojení klíčových uživatelů není tak intenzivní, jako je tomu u implementace.

Reference na konverzi měny:

  • ČSOB
  • Kaufland
  • OKAY
  • Plzeňský Prazdroj
  • a další