Zákaznický vývoj

Vývoj zákaznického řešení v prostředí SAP systému je požadován z mnoha důvodů, např.:

 •  náhrada stávajícího non SAP řešení
 •  snaha snížit počet rozhraní s non SAP řešeními
 •  přizpůsobení standardního SAP modulu či programu potřebám zákazníka
 •  nová funkcionalita – nový modul SAP
 •  modifikace standardního reportu
 •  tvorba nového zákaznického reportu

 

Pro řešení zákaznického vývoje nabízíme zkušené aplikační SAP konzultanty a programátory, kteří rozumějí potřebám našich zákazníků a jsou připraveni požadavky a představy našich zákazníků:

 •  analyzovat v těsné spolupráci s klíčovými uživateli
 •  vytvořit návrh řešení
 •  naprogramovat či modifikovat standardní program
 •  otestovat
 •  uvést do provozu
 •  podporovat v produktivním provozu a případně dále rozvíjet

 

 

napište nám

Reference

 •  ČEZ, a.s.
 •  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 •  Vysoké Učení Technické v Brně
 •  Univerzita Palackého v Olomouci
 •  Janáčkova akademie múzických umění
 •  a další...